1.رنگ موی مردانه کجا بریم

رنگ موی مردانه کجا بریم  رنگ موی جوگندمی چیست؟  با پاگذاشتن بر سن میانسالی موی انسان رنگدانه های خود را از دست داده و به رنگ سفید در می آید…

Read More