ریزش مو با لخت کردن به وجود می آید؟

پیش گفتار:ریزش مو با لخت کردن به وجود می آید؟ سوال افراد زیادی وقتی وارد آرایشگاه میشوند،در جواب ما میگوییم …. ———————– این کار در اصل ، با مواد کراتینه انجام میشود ،حال ما با این روش ، مقدار ازدست رفته‌ی پروتئین را تجدید و مو را ترمیم می‌کنیم. بنابراین غیرمنطقی است که با خود […]