کراتینه ی حرفه ای با موهای شما چه میکند؟

پیش گفتار:کراتینه ی حرفه ای با موهای شما چه میکند؟ کراتینه ی حرفه ای  ،یک نوع روش جدید که از پیوند های پیچیده مو به وسیله لخت کردن مو های شکسته شده ایجاد میشود… قطعا موهای شما به صافی و درخشندگی کشیده میشود… .ماندگاری این کار در افراد مختلف متفاوت بوده و معمولا بین ۲ […]