رنگ موی سفید یخی مردانه 09126074167

رنگ موی سفید یخی

رنگ موی سفید یخی مردانه رنگ موی سفید یخی مردانه ، از جمله رنگ های پرطرفدار مردانه میباشد . این کار به همراه معرفی چند رنگ دیگر که در سالن تهران بکس ، مورد استقبال قرار گرفته ، توسط حمید بخشی انجام میشود . ترکیب رنگ یخی ، جوگندمه ، این روزها یکی از پرطرفدارترین و […]