جوش سر سیاه چیست ؟

پیش گفتار:جوش سرسیاه چیست ؟ جوش  سرسیاه بر روی سطح پوست ایجاد میشود، مادامی که منافذ پوست مسدود و بسته است ،دانه سر سفید خواهد داشت. وقتی سطح آن باز بوده و در معرض اکسیژن هوا قرار بگیرد،این عارضه به طور سرسیاه تشکیل می‌شود. http://Hamidbakhshi.ir       مقدمه:جوش سرسیاه برای چه این رنگی است … ادامه خواندن جوش سر سیاه چیست ؟